OVER DE SITE

U bent momenteel verbonden met de website van Automobiles Dangel. Alle gegevens en informatie op de website www.dangel.com worden door Automobiles Dangel ter beschikking gesteld aan het publiek.

Uitgever: Automobiles Dangel S.A.S. 

Hoofdkantoor:
5 rue du canal
F - 68780 SENTHEIM

RCS Mulhouse
TVA-nr TVA FR 15 950 058 644
SIREN: B950 058 644

Tél. : +33 (0)3 89 38 57 00
Fax : +33 (0)3 89 82 59 13

Directeur: Philippe Hebert, Algemeen directeur

Hoofdredacteur: Philippe Kalb, verantwoordelijke marketing en communicatie

 

HOSTING

Hiwit – www.hiwit.net

 

ONTWERP / UITVOERING

maetva Planet, kantoor voor digitaal advies en communicatie – www.maetva-agences.com

 

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS OP DE SITE

Elk e-mailadres dat op de site www.dangel.com wordt verzameld, kan door Automobiles Dangel gebruikt worden in het kader van zijn activiteiten of communicatie.

 • Persoonlijke informatie wordt niet zonder uw toestemming verzameld
 • Persoonlijke informatie wordt niet aan derden verkocht
 • Persoonlijke informatie wordt niet gebruikt voor niet voorziene doelen


In toepassing van artikel 34 van de [Franse] wet ‘informatie en vrijheden’ van 6 januari 1978, beschikt u over een recht op toegang, wijziging, aanpassing en verwijdering van de u betreffende gegevens. Om dit recht uit te oefenen, kunt u zich uitsluitend schriftelijk richten tot: Automobiles Dangel – 5 rue du canal - F-68780 SENTHEIM

 

BERICHTENDIENST

Via internet verzonden berichten kunnen onderschept worden. Verspreid geen nutteloze of gevoelige persoonlijke informatie. Als u ons dergelijke informatie wilt meedelen, moet u dit via de post doen.

 

AUTEURSRECHT - COPYRIGHT

Deze site is onderworpen aan de Franse en internationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten en intellectueel eigendom.

 • Alle reproductierechten zijn voorbehouden, met inbegrip van de documenten die kunnen worden gedownload en de iconografische en fotografische beelden evenals de geanimeerde beelden
 • Integrale of gedeeltelijke reproductie of weergave, door welk procedé dan ook, van de inhoud van de site www.dangel.com, zonder nadrukkelijke toestemming van Automobiles Dangel is onwettig en wordt als vervalsing beschouwd.
 • Elk gebruik van informatie afkomstig van de site www.dangel.com moet plaatsvinden onder vermelding van de herkomst ervan.
 • Een verwijzing naar het internetadres van de site van Automobiles Dangel moet altijd aanwezig zijn.
 • Eventuele op de site geciteerde merken zijn gedeponeerd door de ondernemingen die de eigenaren hiervan zijn.

 

AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud en de omgeving van externs sites waarnaar de site www.dangel.com kan verwijzen (waaronder door middel van hypertextlinks) vallen niet onder de aansprakelijkheid van Automobiles Dangel.

Automobiles Dangel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elementen die de onderneming niet zelfs op de site heeft geplaatst, maar door oneigenlijke externe acties gepubliceerd zijn. Hoewel bijzondere aandacht is besteed aan de uitvoering van de inhoud van de site, kan een fout in de inhoud niet worden uitgesloten.

 

STATISTIEKEN

Deze site gebruikt Google Analytics, een analyseservice voor websites geleverd door Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt cookies, dit zijn tekstbestandjes die op uw computer geplaatst worden, om de website te helpen om het gebruik ervan te analyseren. De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de site (waaronder uw IP-adres) worden door Google overgedragen en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

 • Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de site te evalueren, rapporten samen te stellen voor de uitgever over de activiteit op de site en zal andere diensten leveren met betrekking tot de activiteit op de site en het internetgebruik.
 • Google kan deze gegevens aan derden doorgeven indien het hiertoe wettelijk verplicht is of indien deze derde de gegevens verwerkt voor rekening van Google, waaronder voornamelijk de uitgever van deze site.
 • Google zal uw IP-adres niet aan andere door Google opgeslagen gegevens koppelen.


U kunt het gebruik van cookies uitschakelen door de juiste parameters te selecteren in uw browser. Als u ze echter uitschakelt, kan dit het gebruik van bepaalde functies van de site beperken. Door deze website te gebruiken, stemt u nadrukkelijk in met de verwerking van nominatieve gegevens door Google onder de hierboven beschreven voorwaarden en voor de beschreven doelen.

 

FOTOVERANTWOORDING

 • Automobiles Dangel

 

Bij raadpleging van de site www.dangel.com wordt de internetgebruiker verondersteld de hierboven aangegeven voorwaarden te accepteren.